Tiện nghi và Bền vững trong Kiến trúc – xu hướng tương lai

Ảnh hưởng của “Sự nóng lên toàn cầu” đã được cảm nhận trong chính ngôi nhà của chúng ta.

Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 đã khiến chúng ta phải ở nhà nhiều hơn.

Những điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các xu hướng Thiết kế không gian Sống trong những năm sắp tới.

Sau 2 năm đặc biệt khó khăn, Sự “𝗛𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰” là xu hướng chúng ta nên hướng tới. Các quyết định và tính toán Cá nhân đều có tính Tập thể trong đó

❓ Các quyết định cá nhân của tôi ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng trực tiếp của tôi và hơn thế nữa?

❓ Tôi thực sự nhận thức được hành vi và tác động của các không gian mà tôi sống và thiết kế ở mức độ nào?

❓ Phong cách sống mà tôi dẫn dắt và tôi đang giúp tạo ra có bền vững không?

❓ Làm thế nào chúng ta nên sống trên hành tinh trong tương lai?

Trách nhiệm của đội ngũ Kiến trúc sư trong tương lai sẽ được nâng tầm với Sứ mệnh lớn lao hơn:

“𝑻𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒊 𝒎𝒂́𝒊 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒑𝒉𝒖̀ 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒐̂̃ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒆̂̉ đ𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̣𝒊 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒌𝒉𝒖̉𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒉𝒂̣̂𝒖”

𝑇𝑟𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝐽𝑜𝑠𝑒́ 𝑇𝑜𝑚𝑎́𝑠 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜

𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜: 𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑖𝑟𝑎 / 𝐴𝑙𝑎𝑛 𝐶ℎ𝑢

𝐹𝑟𝑜𝑚 𝐴𝑟𝑐ℎ𝐷𝑎𝑖𝑙𝑦