SẢN XUẤT, THI CÔNG VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN

 

Sau khi hoàn tất khâu Thiết kế và kí kết Hợp đồng thi công với Chủ đầu tư, BETHODA tiến hành các bước tiếp theo với trình tự như sau:

  • Lập hồ sơ kỹ thuật chi tiết cho công tác sản xuất tại xưởng và khâu ‘trước thi công’ tại công trình (tháo dỡ và bao bọc công trình).

  • Lập Ban Quản Lý dự án, bao gồm Giám đốc/ chủ nhiệm dự án, Chỉ huy trưởng tại xưởng sản xuất, Chỉ huy trưởng công trường, đội ngũ giám sát dự án và đốc công.

  • Lập bảng tiến độ công trình và nộp cho khách hàng duyệt trong vòng một tuần sau khi Hợp Đồng được kí kết.

  • Thuyết trình tới khách hàng về kỹ thuật thi công và lắp đặt, đồng thời giải trình về nội dung các khâu trong bảng tiến độ.

  • Phòng vật tư tiến hành đặt hàng nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp uy tín lâu năm, song song đó, xưởng sản xuất tập kết nhân lực và bắt đầu khâu thi công các hạng mục đồ rời và hạng mục liên quan đến gỗ.

  • Tất cả các bộ phận hoạt động dưới nguyên tắc tôn trọng tuyệt đối quy định về thời gian trong bảng tiến độ đã được duyệt với khách hàng.

Quá trình BETHODA kiểm duyệt hồ sơ sản xuất, chuẩn bị bảng nguyên vật liệu thuyết trình tới khách hàng

  • Vật tư sau khi hoàn tất sản xuất được tập kết vận chuyển xuống công trường cùng với đội ngũ nhân lực để bắt đầu vào giai đoạn thi công lắp đặt hoàn thiện. Ở giai đoạn này, đội ngũ chỉ huy và giám sát tại công trường có trách nhiệm lập báo cáo tiến độ hàng tuần cho Ban Quản lý dự án, các báo cáo này sẽ được tổng hợp và cung cấp hàng tháng cho Chủ đầu tư.

 

Khâu sản xuất và thi công được tiến hành dưới sự quản lý chặt chẽ và chuyên nghiệp tại xưởng…

…và tại công trình của dự án.

 

  • Sau khi hoàn tất thi công, BETHODA cùng với đại diện Chủ đầu tư nghiệm thu công trình, lập danh sách defect (nếu có) và sau đó lập bảng tiến độ hoàn thiện các chi tiết defect.

  • Bước cuối cùng, BETHODA hướng dẫn khách hàng sử dụng các tính năng và tiện nghi của dự án, đảm báo tính an toàn và hiệu quá, tiến hành vận hành thử trước khi dự án được bàn giao cho khách hàng đưa vào khai thác/ sử dụng. BETHODA thiết lập kênh liên lạc nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng sử dụng và bảo hành trong suốt 12 tháng kể từ ngày bàn giao.