Covid 19 – Làn sóng bùng nổ dịch thứ 4

Làn sóng dịch Covid-19 thứ 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành các biện pháp phòng chống dịch nhanh và mạnh

Tháng 5/2021, dịch Covid-19 bùng phát trở lại, làn sóng thứ 4 của dịch làm bùng nổ nhiều chuỗi lây nhiễm ở khắp nơi, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Trước tình hình đó, nhằm bảo vệ an toàn cho toàn bộ nhân viên, đảm bảo duy trì sự liên tục không ngắt quãng cho các dự án của khách hàng. Ban giám đốc Bethoda đã áp dụng khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt trong công ty, đặc biệt là quy trình 5K cho toàn bộ các bộ phận – phòng ban.