Tập Huấn Phương Án Thi Công Tại Công Trình Trong Điều Kiện Phòng Chống Dịch

Kể từ khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, tiếp đó, nhiều khu vực các tỉnh Phía Nam thực hiện phòng chống dịch theo chỉ thị 16, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu xây dựng các công trình trên cả nước đang từng bước xây dựng đẩy mạnh các giải pháp để có thể vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm tiến độ thi công.

Nắm bắt được tình hình thực tế, Bethoda JSC đang tiến hành tập huấn thi công cho đội ngũ Thi công trong điều kiện phòng chống dịch trên công trường. Nhằm hướng tới việc khôi phục và phát triển cho hoạt động thi công của công ty trong thời gian săp tới.

Hình ảnh: Đội ngũ thi công Bethoda tập huấn thi công công trình khách sạn – Khách sạn Spring (Bình Dương)